Porady

Do zgłoszenia pogrzebu prosimy przygotować następujące dokumnety:

  • karta zgonu,
  • dowód osobisty zmarłego,
  • dowód osobisty osoby zgłaszającej pogrzeb.